Агдаг

Агдаг уул
Үнэмлэхүй өндөр 3306 м
Байрлал Иран
Солбицол 37° 45′ 22″ У, 47° 26′ 45″ ЗКоординат: 37° 45′ 22″ У, 47° 26′ 45″ З
Агдаг (Иран)
Агдаг (Иран)
Агдаг
Агдаг

f

Агдаг (Цагаан уул) — Иранд байдаг 3,306 м өндөр уул.