Ажлын дараалал

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search
Бүх системийн процесс дотор ажлын дараалал, системийн процесс аль аль нь орно. Санах ойн процесс нь бэлэн болон хадгалахыг хүссэн залгасан жагсаалтын бэлэн дараалал юм. Энэ дараалал нь гол төлөв жагсаалтыг хадгалдаг. PCB(процесс удирдах блок) –н удирдлагад нь эхлэл төгсгөлийн холбогдох бэлэн дараалал байдаг. PCB(процесс удирдах блок) болгон дохио оруулах бэлэн талбайтай, тэдгээр цахилгаан үүсгүүр нь дараагын PCB(процесс удирдах блок)-н бэлэн дараалал болдог. Дээрх систем нь мөн бусад дараалалуудаас бүрддэг. CPU–ийг үйл ажиллагаанд хувиарладаг. Түүнийг биелүүлэх хооронд мөн төгөсгөлд нь тасалдах эсвэл хүлээлгэх тохиолдол г.м онцгой ямар нэгэн үйл явдал гарахгүй. Иймэрхүү I/O хүсэлт I/O request гаргаснаар дуусна. Оролт гаралтын хариу илгээлтээс хуваасан төхөөрөмжүүд нь процесс ажиллахыг дэмждэг. Жишээ нь Диск. Системд олон процессууд байдаг. Зарим өөр процессын оролт гаралтын хариу илгээлтээс болж диск нь магадгүй завгүй болдог. Оролт гаралтын төхөөрөмжүүдийн байдлаас процессуудын хүлээх жагсаалт нь төхөөрөмжийн дарааллыг дууддаг. Төхөөрөмж бүр нь өөрийн төхөөрөмжийн дараалалтай. Шинэ процесс нь бэлэн дараалал дээрх анхны дарааллыг хийдэг. Энэ гүйцэтгэлийг сонгох эсвэл илгээлт юм. Системийн програм хангамжид ажлын дараалал нь өгөгдлийн бүтцийг ажлын хуваарийн програм хангамжууд нь ажлуудаа багтаан явуулдахад дэмжлэг. Хэрэглэгчийн дагах програмууд нь тэднийг гүйцэтгэхийг хүсдэг ба ажлууд нь багц боловсруулалтын дараалал юм.