Аквариумын загас

Энэ жагсаалт нь аквариумын загасны нийтлэг нэршилийн жагсаалт юм.

 • Аймаг: Амьтан Animalia
  • Хүрээ: Хөвчтөн Chordata

Анги: Мөгөөрстөн Chondrichthyes[засварлах | кодоор засварлах]

 • Дэд анги: Уян мөгөөрстөн Elasmobranchii

Баг: Дэвүүртэн Myliobatiformes[засварлах | кодоор засварлах]

Овог: Голын дэвүүртэнийхэн Potamotrygonidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Голын дэвүүр загас Ocellate river stingray Potamotrygon motoro
Голын дэвүүр загас
Голын дэвүүр загас

Анги: Хагадастан Actinopterygii[засварлах | кодоор засварлах]

Баг: Мөрөгтөн Cypriniformes[засварлах | кодоор засварлах]

Овог: Мөрөгийнхөн Cyprinidae[засварлах | кодоор засварлах]

Дэд овог: Мөрөгүүд Cyprininae[засварлах | кодоор засварлах]
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Цөөрмийн хэлтэг, Кой Карпы кои Koi carp Cyprinus carpio haematopterus
Цөөрмийн хэлтэг
Цөөрмийн хэлтэг
Алтан загас Золотая рыба Goldfish Carassius auratus auratus
Алтан загас
Алтан загас
Алтан загасны хэлбэрүүд[засварлах | кодоор засварлах]
Монгол Орос Англи Зураг
Сүүлт од Комета Cometa
Сүүлт од алтанзагас
Сүүлт од алтанзагас
Малгайт Оранда Oranda
Малгайт алтанзагас
Малгайт алтанзагас
Улаан малгайт Красная шапочка Red hood
Бүлтэнхар Телескоп чёрный Black moor
Бүлтэнхар алтанзагас
Бүлтэнхар алтанзагас
Усан нүдэн Водяные глазки Bubble Eye
Усаннүдэн алтанзагас
Усаннүдэн алтанзагас
Од тоологч Звездочет Celestial Eye
Одтоологч алтанзагас
Одтоологч алтанзагас
Сувдан Жемчужинка Pearlscale
Сувдан алтанзагас
Сувдан алтанзагас
Валий Вуалехвост Veiltail
Валий алтанзагас
Валий алтанзагас
Бөөрөнхий Руикин Ryukin
Бөөрөнхий алтанзагас
Бөөрөнхий алтанзагас
Цоохор Шубункин Shubunkin
Цоохор алтанзагас
Цоохор алтанзагас
Хаан(Япон) Ранчу Ranchu
Хаан алтанзагас
Хаан алтанзагас
Эрвээхий Бабочка Butterfly
Эрвээхий алтанзагас
Эрвээхий алтанзагас
Панда Панда Panda moor
Панда алтанзагас
Панда алтанзагас
Дэд овог: Барбусууд Barbinae[засварлах | кодоор засварлах]
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Суматрын барбус Суматранский барбус Tiger barb Puntius tetrazona
Суматрын барбус
Суматрын барбус
Оогни барбус Огнённый барбус Rosy barb Pethia conchonius
Оогни барбус
Оогни барбус
Аалы барбус, Улаан барбус Барбус алый Ticto barb, twospot barb Pethia ticto
Шуберт барбус Барбус Шуберта Gold barb, Schuberti barb Barbodes semifasciolatus var. Schuberti
Шуберт барбус
Шуберт барбус
Торпедо барбус Denison's barb, Torpedo barb Sahyadria denisonii
Торпедо барбус
Торпедо барбус
Тайланд барбус Тайландский барбус Tinfoil barb Barbonymus schwanenfeldii
Тайланд барбус
Тайланд барбус
Мөнгөлөг акуул Bala shark Balantiocheilos melanopterus
Мөнгөлөг акуул
Мөнгөлөг акуул
Дэд овог: Данионууд Danioninae[засварлах | кодоор засварлах]
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Судалт данио Данио-рерио Zebrafish Danio rerio
Данио
Данио
Сувдан данио данио маргаритатус или

микрорасбора галактика

Celestial pearl danio, Galaxy rasbora Danio margaritatus
Сувдан Данио
Сувдан Данио
Малабар данио Малабарский данио Malabar danio, Giant danio Devario malabaricus
Сувдан Данио
Сувдан Данио
Расбора Lambchop rasbora Trigonostigma espei
Расбора
Расбора
Расбора Harlequin rasbora Trigonostigma heteromorpha
Harlequin
Harlequin
Расбора Glowlight rasbora Trigonostigma hengeli
Дэд овог: Лабионууд Labeoninae[засварлах | кодоор засварлах]
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Гарра эмч загас Гарра руфа Doctor fish Garra rufa
Гарра эмч загас
Гарра эмч загас
Панда гарра Панда гарра Panda garra Garra flavatra
Сиамын замаг идэгч Siamese algae eater, SAE Crossocheilus oblongus
Сиамын замаг идэгч
Сиамын замаг идэгч
Нисдэг мөнгөн үнэг Silver Flying Fox Crossocheilus reticulatus
Дэд овог: Ангилагдаагүй Incertae sedis[засварлах | кодоор засварлах]
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Улаан сэлүүрт яралж - Rainbow shark, Red-fin shark Epalzeorhynchos frenatum
Улаан сэлүүрт яралж
Улаан сэлүүрт яралж
Манант уулын жараа - White cloud mountain minnow Tanichthys albonubes
Манант уулын жараа
Манант уулын жараа

Овог: Яралжынхан Cobitidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Алиа яралж - Clown loach Chromobotia macracanthus
Алиа яралж
Алиа яралж
Ёоёо яралж - Yoyo loach, Almora loach Botia almorhae
Өмхийхүрэн яралж - Skunk loach, Skunk Botia Yasuhikotakia morleti
Өмхийхүрэн яралж
Өмхийхүрэн яралж

Овог: Замаг идэгчийнхэн Gyrinocheilidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Хятад замаг идэгч - Chinese algae eater Gyrinocheilus aymonieri v Gold
Хятад замаг идэгч
Хятад замаг идэгч

Овог: Голыняралжийнхан Balitoridae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Гитар соом - Chinese hillstream loach, Butterfly hillstream loach Beaufortia kweichowensis
Гитар соом
Гитар соом
Панда яралж - Panda loach Yaoshania pachychilus

Овог: Хөхөгчийнхөн Catostomidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Тэмээ соом - Chinese high fin banded shark Myxocyprinus asiaticus
Тэмээ соом
Тэмээ соом

Баг: Шүдэтмөрөгтөн Cyprinodontiformes[засварлах | кодоор засварлах]

Овог: Амьд зулзага гаргагчидынхан Poeciliidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Илдэнсүүлт Меченосец Swordtail Xiphophorus hellerii
Зэрлэг илдэнсүүлт
Зэрлэг илдэнсүүлт
Мойл Молли Black molly Poecilia sphenops
Гууппи Гуппи Guppy Poecilia reticulata
Гуппи
Гуппи
Эндлер Гуппи Эндлера Endler's guppy Poecilia wingei
Эндлер
Эндлер
Далбаат моолли Моллинезия широкоплавничная Sailfin molly Poecilia latipinna
Далбаат моолли
Далбаат моолли
Пецил Пецил Platy Xiphophorus maculatus
Пецил
Пецил

Овог: Киллинхэн Aplocheilidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Алтан килли Striped panchax, Golden wonder killifish Aplocheilus lineatus
Алтан килли
Алтан килли

Овог: Африк киллинхэн Nothobranchiidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Гарднер килли Blue lyretail, Gardner's killi Fundulopanchax gardneri sp. nigerianus
килли
килли
Кейп Лопез килли Cape Lopez lyretail Aphyosemion australe v. Gold
килли
килли

Баг: Зүү хэлбэртэн Beloniformes[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Хагасхошууд Дермогенис Halfbeak Dermogenys pusilla
Хагасхошууд
Хагасхошууд

Баг: Шүдэттетра хэлбэртэн Tetraodontiformes[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Ногоонтолбот хийлсэн загас Green spotted puffer Tetraodon nigroviridis
загас
загас
Конго хийлсэн загас Congo pufferfish, Potato puffer Tetraodon miurus
загас
загас

Баг: Тетрахэлбэртэн Characiformes[засварлах | кодоор засварлах]

Овог: Тетраныхан Characidae[засварлах | кодоор засварлах]

Дэд овог: Ангилаагүй тетранууд incertae sedis[засварлах | кодоор засварлах]
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Тетра (Энгийн) - Buenos Aires tetra Hyphessobrycon anisitsi
Тетра
Тетра
Хар неон тетра - Black Neon Tetra Hyphessobrycon herbertaxelrodi
Хар неон тетра
Хар неон тетра
Цогтой тетра - Ember Tetra Hyphessobrycon amandae
Цогтой тетра
Цогтой тетра
Улаан сүнс тетра - Red Phantom Tetra Hyphessobrycon sweglesi
Улаан сүнс тетра
Улаан сүнс тетра
Минор тетра Минор тетра Minor Tetra Hyphessobrycon minor
Минор тетра
Минор тетра
Сарнай-ягаан тетра - Rosy Tetra Hyphessobrycon rosaceus
Сарнай-ягаан тетра
Сарнай-ягаан тетра
Неон Голубой неон Neon tetra Paracheirodon innesi
Неон
Неон
Кардинал тетра - Cardinal tetra Paracheirodon axelrodi
Кардинал тетра
Кардинал тетра
Улаан хамарт тетра - Rummy-nose tetra Hemigrammus rhodostomus
Улаан хамарт тетра
Улаан хамарт тетра
Улаан толгойт тетра - Firehead tetra Hemigrammus bleheri
Улаан толгойт тетра
Улаан толгойт тетра
Гэрэлтдэг тетра - Glowlight Tetra Hemigrammus erythrozonus
Гэрэлтдэг тетра
Гэрэлтдэг тетра
Мөнгөн сорт тетра - Silvertip tetra Hasemania nana
Мөнгөн сорт тетра
Мөнгөн сорт тетра
Улаан нүдэн тетра - Redeye tetra Moenkhausia sanctaefilomenae
Улаан нүдэн тетра
Улаан нүдэн тетра
Пенгвин тетра - Blackline penguin tetra Thayeria boehlkei
Пенгвин тетра
Пенгвин тетра
Дэд овог: Терницүүд Stethaprioninae[засварлах | кодоор засварлах]
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Терниц Тернеция Black skirt tetra Gymnocorymbus ternetzi
Терниц
Терниц
Дэд овог: Хаантетранууд Gymnocharacinae[засварлах | кодоор засварлах]
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Хаан тетра - Emperor tetra Nematobrycon palmeri
Хаан тетра
Хаан тетра

Овог: Африк тетраныхан Alestidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Конго тетра Congo tetra Phenacogrammus interruptus
Конго тетра
Конго тетра

Овог: Сүхзагасныхан Gasteropelecidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Гантиган сүхзагас Marbled hatchetfish Carnegiella strigata
загас
загас

Овог: Толгойгоороотогтогчийнхон Anostomidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Гантиган толгойгоороотогтогч marbled headstander Abramites hypselonotus
Конго тетра
Конго тетра

Овог: Нохойшүдэтийнхэн Cynodontidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Вампир тетра Payara, Vampire tetra Hydrolycus scomberoides
Вампир тетра
Вампир тетра

Овог: Харандааныхан Lebiasinidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Харандаа загас Three-lined pencilfish Nannostomus trifasciatus
Харандаа загас
Харандаа загас

Овог: Ноосонамтынхан Prochilodontidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Мөнгөн тугсүүлт тетра Flagtail Characin, Flagtail prochilodus, Silver prochilodus Semaprochilodus taeniurus

Овог: Мөнгөнзоосныхон Serrasalmidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Мөнгөн зоос Silver dollar Metynnis argenteus
Мөнгөн зоос
Мөнгөн зоос
Улаан гэдэст паку Red-bellied pacu Piaractus brachypomus
Паку
Паку
Улаан пирана Red-bellied piranha, Red piranha Pygocentrus nattereri
Улаан пирана
Улаан пирана

Баг: Алганатан Perciformes[засварлах | кодоор засварлах]

Овог: Агаар амьсгалагчид Osphronemidae[засварлах | кодоор засварлах]

Эдгээр загаснууд нь усны мандлаас агаар амьсгалж хүчилтөрөгчийн хэрэгцээгээ хангаж чаддаг тул маш жижигхэн, агааржуулагчгүй усанд амьдрах чадвартай юм.

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Толбот гураам, Цэнхэр гураам, Гантиган гураам Пятнистый гурами Three spot Gourami Trichopodus trichopterus
загас
загас
Сувдан гураам Жемчужный гурами Pearl gourami Trichopodus leerii
загас
загас
Саран гураам Лунны гурам Moonlight gourami Trichopodus microlepis
загас
загас
Лялиус Лялиус Dwarf gourami Trichogaster lalius
загас
загас
Уруул гураам, Лабиоз Лабиоза Thick-lipped gourami Trichogaster labiosa, Colisa labiosa
загас
загас
Шоколад гураам Chocolate gourami Sphaerichthys osphromenoides
загас
загас
Макропод Макропод Paradise gourami Macropodus opercularis
загас
загас
Үнсгэлжин Целующиеся гурами Kissing gourami Helostoma temminckii
загас
загас
Аварга гураам Giant gourami Osphronemus goramy
загас
загас
Дайчин загас Петушок Siamese fighting fish Betta splendens
загас
загас

Овог: Авираа гураамынхан Anabantidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Ирвэс навчин загас Leopard bush fish, African leaf fish Ctenopoma acutirostre
загас
загас

Овог: Харваачынхан Toxotidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Харваач загас Брызгун Archerfish Toxotes chatareus
загас
загас

Овог: Могой толгойтынхон Channidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Солонгон могой толгойт Rainbow snakehead Channa bleheri
загас
загас

Овог: Ганцхуруутынхан Monodactylidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Саран загас African moony, Mono Monodactylus sebae
загас
загас
Мөнгөн Сар загас Silver moony, Mono argentus, Silver moonfish, Fingerfish or Malayan angel Monodactylus argenteus
загас
загас

Овог: Унтаахайнхан Eleotridae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Хаан унтаахай Empire Gudgeon Hypseleotris compressa
загас
загас

Овог: Хамелеоныхан Badidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Цэнхэр алгана Blue perch Badis badis
загас
загас
Часулаан алгана Scarlet badis Dario dario

Овог: Сиклидийнхэн Cichlidae[засварлах | кодоор засварлах]

Ази Сиклидүүд[засварлах | кодоор засварлах]
Дэд овог: Гэдсэнгартнууд Etroplinae[засварлах | кодоор засварлах]
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Канара сувдантолбот сиклид Canara pearlspot, Banded chromide Etroplus canarensis
Америк Сиклидүүд[засварлах | кодоор засварлах]
Дэд овог: Цацрагнуруутнууд Astronotinae[засварлах | кодоор засварлах]
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Ааска Оскар Oscar Astronotus ocellatus
Ааска
Ааска
Дэд овог: Цикланууд Cichlinae[засварлах | кодоор засварлах]
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Алгана Сиклид Peacock bass Cichla ocellaris
Алгана Сиклид
Алгана Сиклид
Дэд овог: Газарухагчууд Geophaginae[засварлах | кодоор засварлах]
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Апистограмма Агассизи Agassiz's dwarf cichlid Apistogramma agassizii
Апистограмма Агассизи
Апистограмма Агассизи
Апистограмма Какату Карликовая цихлида какаду Cockatoo dwarf cichlid Apistogramma cacatuoides
Апистограмма Какату
Апистограмма Какату
Эрвээхий Сиклид, Рам Бабочка Blue ram Mikrogeophagus ramirezi
Рам
Рам
Газар ухагч Сиклид Eartheater Geophagus surinamensis
Газарухагч Сиклид
Газарухагч Сиклид
Балзани Сиклид, Аргентин дух Сиклид Balzani cichlid, Argentine humphead Gymnogeophagus balzanii
Бандит Сиклид Bandit cichlid Guianacara geayi
Дэд овог: Цикласоматууд Cichlasomatinae[засварлах | кодоор засварлах]

Өмнөд америк Цикласоматууд

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Улаан Дискус Дискус Heckel discus, Red discus Symphysodon discus
Улаан дискус
Улаан дискус
Хөх Дискус Дискус Blue discus Symphysodon aequifasciatus
Хөх дискус
Хөх дискус
Сахиулсан загас Скаляре Angelfish Pterophyllum scalare
Сахиусан загас
Сахиусан загас
Манакапуру сахиулсан загас Скаляре Manacapuru scalare Pterophyllum scalare sp. Rio Manacapuru
Алтум Сахиулсан загас Altum Angelfish Pterophyllum altum
Алтум Сахиусан загас
Алтум Сахиусан загас
Давжаа Сахиулсан загас Leopold's angelfish, Dwarf angelfish Pterophyllum leopoldi
Давжаа Сахиусан загас
Давжаа Сахиусан загас
Северум Северум Severum Heros Severum
Северум
Северум
Ногоон акар Брюзовая акара Green Terror Aequidens rivulatus
Ногоон акар
Ногоон акар
Цэнхэр акар Blue acara Andinoacara pulcher
акар
акар

Төв болон хойд америк Цикласоматууд

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Конвикт Цихлазома чернополосая Convict cichlid Amatitlania nigrofasciata
Конвикт
Конвикт
Салвиний Сиклид Salvin's cichlid, Yellow belly cichlid Cichlasoma salvini
Салвиний цихлид
Салвиний цихлид
Гурван толбот Сиклид Three spot cichlid, Trimac cichlid Cichlasoma trimaculatum
цихлид
цихлид
Улаан террор Red terror cichlid, Guayas cichlid Cichlasoma festae
Пантано Сиклид, Намгийн Сиклид Pantano cichlid Cichlasoma pearsei
Цэнхэр техас цихлид, Бриллиант акар Цихлазома бриллиантовая, Жемчужная цихлида Texas Cichlid, Rio grande cichlid Herichthys cyanoguttatus
Цэнхэр техас цихлид
Цэнхэр техас цихлид
Ногоон техас цихлид Зеленый техас цихлид, Цихлазома бриллиантовая Pearlscale cichlid, Green texas cichlid Herichthys carpintis
Ногоон техас цихлид
Ногоон техас цихлид
ЖД Цихлазома восьмиполосая Jack dempsey Rocio octofasciata
ЖД
ЖД
Мидас Лимонная цихлазома Midas cichlid Amphilophus citrinellus
загас
загас
Улаан чөтгөр Цихлазома лабиатум Red devil cichlid Amphilophus labiatus
ЖД
ЖД
Чоно Сиклид Wolf cichlid Parachromis dovii
загас
загас
Ягуар цихлид Манагуанская цихлазома Jaguar cichlid Parachromis managuensis
загас
загас
Мөнгөн Сиклид, Цагаан Сиклид Silver cichlid, White cichlid, Vieja Argentea Paraneetroplus argenteus
Зонатус Сиклид Oaxaca cichlid, Vieja zonatus Paraneetroplus zonatus
Никарагуа Сиклид Nicaragua Cichlid, Nickie, Moga, Macaw Cichlid Hypsophrys nicaraguensis
Галтамт Сиклид Цихлазома Меека Firemouth cichlid Thorichthys meeki
загас
загас

Эрлийз Цикласоматуудүүд Hybrids

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Дух акар Флауэр хорн Flowerhorn cichlid hybrid
загас
загас
Галт хун Красный попугай Blood parrot hybrid
загас
загас
Овог: Африк Сиклидууд Pseudocrenilabrinae[засварлах | кодоор засварлах]
Африкийн гол мөрний Сиклидууд[засварлах | кодоор засварлах]
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Тоть Сиклид Попугай Crib cichlid, Kribensis Pelvicachromis pulcher
загас
загас
Ганган хромис Хромис красавец African jewelfish, Jewel cichlid Hemichromis bimaculatus
Ганган хромис
Ганган хромис
Танганьика нуурын Африк Сиклидууд[засварлах | кодоор засварлах]
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Калвус Сиклид Calvus cichlid Altolamprologus calvus
загас
загас
Фронтоса Сиклид Frontosa Cyphotilapia frontosa
загас
загас
Бришаардай Сиклид Princess of Burundi cichlid Neolamprologus brichardi
загас
загас
Цилиндр цихлид, Бортогон цихлид Cylindricus cichlid Neolamprologus cylindricus
загас
загас
Лөлүүпай Сиклид Leleupi cichlid Neolamprologus leleupi
загас
загас
Насуда кипили Сиклид Kipili gold cichlid Ophthalmotilapia nasuta
загас
загас

Танганьика нуурын Сиклидийн төрлүүд

Монгол Орос Англи Латин
Бришаардай Сиклид Princess of Burundi cichlid Neolamprologus brichardi
Албино Бришаардай Сиклид Albino Brichardi cichlid Neolamprologus brichardi (Albino)
Чайтика Бүүшүрай Сиклид Chaitika buescheri cichlid Neolamprologus buescheri (Chaitika)
Шар лөлүүпай Сиклид Yellow Leleupi cichlid Neolamprologus leleupi (Yellow)
Оранж лөлүүпай Сиклид Orange Leleupi cichlid, Dutch Orange Neolamprologus leleupi (Orange)
Цилиндр цихлид Cylindricus cichlid Neolamprologus cylindricus
Майренгвенсес Сиклид Marunguensis Kapampa cichlid Neolamprologus marunguensis (Kapampa)
Читута паалчер Сиклид Chituta pulcher cichlid Neolamprologus pulcher (Chituta)
Ицаанга паалчер Сиклид Isanga pulcher cichlid Neolamprologus pulcher (Isanga)
Калаамбо паалчер Сиклид Kalambo pulcher cichlid Neolamprologus pulcher (Kalambo)
Камбвиймба паалчер Сиклид Kambwimba pulcher cichlid Neolamprologus pulcher (Kambwimba)'
Канталаамба паалчер Сиклид Kantalamba pulcher cichlid Neolamprologus pulcher (Kantalamba)
Эмтото паалчер Сиклид M'toto pulcher cichlid Neolamprologus pulcher (M'toto)
Эмсалаба паалчер Сиклид Msalaba pulcher cichlid Neolamprologus pulcher (Msalaba)
Эмзвема паалчер Сиклид Mzwema pulcher cichlid Neolamprologus pulcher (Mzwema)
Тембвэ паалчер Сиклид Tembwe pulcher cichlid Neolamprologus pulcher (Tembwe)
Алтан сексфастеатус Сиклид Gold sexfasciatus cichlid Neolamprologus sexfasciatus (Gold)
6 судалтай лампрологус Сиклид Six-bar Lamprologus cichlid Neolamprologus sexfasciatus (Namansi)
Цэнхэр Самази Сиклид Samazi Blue cichlid Neolamprologus sexfasciatus (Samazi)
Таван зурааст Сиклид (Трет) Five-Bar cichlid, Tret Cichlid Neolamprologus tretocephalus
Дубойсай Сиклид Duboisi Tropheus duboisi
Бемба Сиклид Tropheus bemba Tropheus sp. bemba, Tropheus sp. pemba
Фронтоса Сиклид Frontosa Cyphotilapia frontosa
Калвус Сиклид Calvus cichlid Altolamprologus calvus
Вентралис Сиклид Ventralis cichlid Ophthalmotilapia ventralis
Чимба Вентралис Сиклид Chimba ventralis cichlid Ophthalmotilapia ventralis (Chimba)
Гомбе Вентралис Сиклид Gombe ventralis cichlid Ophthalmotilapia ventralis (Gombe)
Исанга Вентралис Сиклид Isanga ventralis cichlid Ophthalmotilapia ventralis (Isanga)
Кала Вентралис Сиклид Kala Is. ventralis cichlid Ophthalmotilapia ventralis (Kala Is.)
Капанга Вентралис Сиклид Kapampa ventralis cichlid Ophthalmotilapia ventralis (Kapampa)
Лонгола Вентралис Сиклид Longola ventralis cichlid Ophthalmotilapia ventralis (Longola)
Лямембэ Вентралис Сиклид Lyamembe ventralis cichlid Ophthalmotilapia ventralis (Lyamembe)
Масва Вентралис Сиклид Maswa ventralis cichlid Ophthalmotilapia ventralis (Maswa)
Молиро Вентралис Сиклид Moliro ventralis cichlid Ophthalmotilapia ventralis (Moliro)
Эмпимбэ Вентралис Сиклид Mpimbwe ventralis cichlid Ophthalmotilapia ventralis (Mpimbwe)
Эмтото Вентралис Сиклид Mtoto ventralis cichlid Ophthalmotilapia ventralis (Mtoto)
Сибвэса Вентралис Сиклид Sibwesa ventralis cichlid Ophthalmotilapia ventralis (Sibwesa)
Сумбу Вентралис Сиклид Sumbu ventralis cichlid Ophthalmotilapia ventralis (Sumbu)
Тэмбэ Вентралис Сиклид Tembe Deux ventralis cichlid Ophthalmotilapia ventralis (Tembe Deux)
Улвиле Вентралис Сиклид Ulwile ventralis cichlid Ophthalmotilapia ventralis (Ulwile)
Алтан кипили Сиклид Kipili Gold cichlid Ophthalmotilapia nasuta (Kipili)
Малави нуурын "Эмбүүна" Сиклидууд[засварлах | кодоор засварлах]
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Зэвэрсэнмэт эмбүүна Rusty Cichlid Iodotropheus sprengerae
загас
загас
Шар лааб эмбуна Electric yellow lab, Yellow Lab Labidochromis caeruleus
загас
загас
Хоонгай эмбуна Kimpuma Labidochromis sp. Hongi
загас
загас
Алтан эмбуна (Өраатус) Golden mbuna Melanochromis auratus
загас
загас
Ганган хромис
Ганган хромис
Кобалт зебра эмбуна Cobalt Zebra Maylandia callainos
загас
загас
Улаан зебра эмбуна Red Zebra Maylandia estherae
загас
загас
Грешакеай эмбуна Ice blue zebra Maylandia greshakei
загас
загас
Зөгий эмбуна Bumblebee cichlid Pseudotropheus crabro
загас
загас
Демасоонай эмбуна Pombo Rocks cichlid Pseudotropheus demasoni
загас
загас
Хөхсаарал эмбуна Bluegray mbuna Pseudotropheus johannii
загас
загас
Сөлосай одой-эмбуна Saulosi dwarf-mbuna Pseudotropheus saulosi
загас
загас
Пиндани эмбуна (Сокөлофай) Powder Blue Cichlid, Pindani Pseudotropheus socolofi
загас
загас
Цэнхэр Асэай Yellow tail Acei Pseudotropheus sp. acei
загас
загас

"Эмбүүна" Сиклидийн төрлүүд

Монгол Орос Англи Латин
Цэнхэр Асэай Acei Msuli, Yellow tail Acei Pseudotropheus sp. acei msuli
Хар Асэай Acei Ngara, White tail Acei Pseudotropheus sp. acei ngara
Сөлосай одой-эмбуна Saulosi dwarf-mbuna Pseudotropheus saulosi
Алтан эмбуна (Өраатус) Golden mbuna Melanochromis auratus
Шар лааб эмбуна Electric yellow lab, Yellow Lab Labidochromis caeruleus
Сувдан эмбуна Perlmutt mbuna Labidochromis sp. Perlmutt
Мэйсон эмбуна Maison reef mbuna Maylandia sp. Zebra Chilumba
Хоонгай эмбуна Kimpuma Labidochromis sp. "Hongi"
Зөгий эмбуна Bumble Bee Pseudotropheus crabro
Пиндани эмбуна (Сокөлофай) Powder Blue Cichlid Pseudotropheus socolofi
Цасан цагаан эмбуна (Сокөлофай) Albino Pindani (Snow White) Pseudotropheus socolofi (Albino)
Зэвэрсэн эмбуна Rusty Cichlid Iodotropheus sprengerae
Улаан зебра эмбуна Red Zebra Maylandia estherae
Демасоонай эмбуна Pombo Rocks cichlid Pseudotropheus demasoni
Оби эмбуна OB Zebra Mbuna -
Афра Эдвард эмбуна Afra Edwardi Cynotilapia zebroides (Cobue)
Эмбаамба эмбуна Yellow Top Mbamba Labidochromis sp. "Mbamba"
Кобалт зебра эмбуна Cobalt Zebra Maylandia callainos
Грешакеай эмбуна Ice Blue Maylandia greshakei
Албино Грешакеай эмбуна Albino Ice Blue Maylandia greshakei (Albino)
Орнатус эмбуна Pseudotropheus Ornatus Pseudotropheus sp. "Elongatus Ornatus"
Дингаанай эмбуна Dinghani cichlid Pseudotropheus flavus
Эластодема эмбуна Melanochromis elastodema Pseudotropheus interruptus
Мелахромис эмбуна Melanochromis cichlid Pseudotropheus johannii
Малави нуурын "Хаап" Сиклидууд[засварлах | кодоор засварлах]
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Эврика пийкок Eureka Peacock Aulonocara jacobfreibergi "Eureka"
загас
загас
Мааландай пийкок Sulfur Head Peacock Aulonocara maylandi
загас
загас
Азууреос Сиклид Copadichromis azureus Copadichromis azureus
загас
загас
Кадангоо Сиклид, Боорлеай Сиклид Red Fin hap Copadichromis borleyi
загас
загас
Цэнхэр Делфин Сиклид Blue dolphin cichlid, Hap moorii cichlid Cyrtocara moorii
загас
загас
Димидиохромис Сиклид Malawi eyebiter compressiceps Dimidiochromis compressiceps
загас
загас
Чулуун хаап Livingston's Cichlid, Kalingono Nimbochromis livingstonii
загас
загас
загас
загас
Венустус хаап Venustus Hap Nimbochromis venustus
загас
загас
Цэнхэр хаап Electric Blue Hap Sciaenochromis fryeri
загас
загас

"Хаап" Сиклидийн төрлүүд

Монгол Орос Англи Латин
Албино пийкок Albino Peacock Aulonocara "Albino"
Герман улаан пийкок German Red Peacock Aulonocara "German Red"
Бадмаараг улаан пийкок Ruby Red Peacock Aulonocara (Rubescens)
Бааншай пийкок Benga Peacock Aulonocara baenschi
Эврика пийкок Eureka Peacock Aulonocara jacobfreibergi "Eureka"
Масоны пийкок Mason's Peacock Aulonocara masoni
Моулана пийкок Bi-color 500 Aulonocara maulana
Мааландай пийкок Sulfur Head Peacock Aulonocara maylandi
Эрвээхэй пийкок Malawi Butterfly Aulonocara jacobfreibergi (Otter Pt.)
Лемон Жаак пийкок Mamela cichlid, Lemon Jake peacock Aulonocara jacobfreibergi (Undu Reef)
Соулосай пийкок Green Face Peacock Aulonocara saulosi
Улаан хүзүүт пийкок Aulonocara hansbaenschi, Red Shoulder Peacock Aulonocara stuartgranti (Chiloelo)
Чилумба пийкок Chilumba Peacock Aulonocara stuartgranti (Chilumba)
Цэнхэр Неон пийкок Blue Neon Peacock Aulonocara stuartgranti (Chiwindi)
Стевений пийкок Aulonocara steveni Hongi peacock Aulonocara stuartgranti (Hongi Is.)
Эмбамба пийкок Mbamba Bay peacock Aulonocara stuartgranti (Mbamba Bay)
Уунду эргийн пийкок Undu Blue Neon peacock Aulonocara stuartgranti (Undu Reef)
Усисая Шаргал пийкок Flavescent Peacock Aulonocara stuartgranti (Usisya)
Оранж пийкок Sunshine Peacock, Orange Peacock Aulonocara sp. "Stuartgranti Maleri" (Chidunga Rocks)
Галсүүлт пийкок Flametail Peacock Aulonocara stuartgranti (Ngara)
Шар Ван пийкок Yellow Regal Peacock Aulonocara sp. "Stuartgranti Maleri" (Maleri Is.)
Димидиохромис Сиклид Димидиохромис компрессицепс Malawi eyebiter compressiceps Dimidiochromis compressiceps
Албино Димидиохромис Сиклид Димидиохромис компрессицепс альбинос Albino Malawi eyebiter Dimidiochromis compressiceps (Albino)
Оби Димидиохромис Сиклид OB Malawi eyebiter Dimidiochromis compressiceps (OB)
Цэнхэр Делфин Сиклид Дельфин голубой цихлид Blue dolphin cichlid, Hap moorii cichlid Cyrtocara moorii
Азууреос Сиклид Haplochromis chrysonotus cichlid Copadichromis azureus
Кадангоо Сиклид, Боорлеай Сиклид Red Fin cichlid Copadichromis borleyi (Kadango)
Жааксоны хаап Сиклид Jackson’s ntaka cichlid Copadichromis jacksoni
Коопедайхромис Мелас Copadichromis sp. midnight mloto Copadichromis melas
Эмлото Алтан залаат Mloto Goldcrest cichlid Copadichromis sp. "Mloto Goldcrest"
Эмлото Лайкома Mloto Likoma cichlid Copadichromis trewavasae
Цэнхэр хаап Electric Blue Hap Sciaenochromis fryeri
Алаг хаап Spothead hap, Fuscotaeniatus hap Nimbochromis fuscotaeniatus
Чулуун хаап Livingston's Cichlid, Kalingono Nimbochromis livingstonii
Венустус хаап Venustus Hap Nimbochromis venustus
Тайван эргийн хаап Taiwan Reef hap Protomelas sp. Steveni Taiwan

Баг: Цулбууртан Siluriformes[засварлах | кодоор засварлах]

Овог: Цулбууртынхан Siluridae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Шилэн соом Glass catfish, Ghost catfish, Phantom catfish Kryptopterus vitreolus
Шилэн соом
Шилэн соом

Овог: Өргөстийнхөн Doradidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Шүгэл соом Raphael catfish Platydoras costatus
Шүгэл соом
Шүгэл соом

Овог: Хуягтынхан Loricariidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Хөхдөг соом Плекостомус Pleco Hypostomus plecostomus
Анцистр Анциструс Ancistrus Ancistrus sp.
загас
загас
Хилэм-соом Sturisoma panamense Sturisoma panamense
загас
загас
Алтан оото соом Golden oto, Dwarf oto Macrotocinclus affinis, formerly Otocinclus affinis
загас
загас

Овог: Дуулгатынхан Callichthyidae[засварлах | кодоор засварлах]

 • Төрөл: Гахай соом Corydoras
  • Зүйлүүд
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Бор гахай соом Панцирник золотистый Bronze cory Corydoras aeneus
загас
загас
Ногоон алтан гахай соом Green gold cory Corydoras melanotaenia
загас
загас
Десаант гахай соом Панцирник мраморный Mottled cory, Peppered cory Corydoras paleatus
загас
загас
Стербай гахай соом Панцирник Стерба Sterba's cory Corydoras sterbai
загас
загас
Панда гахай соом Панцирник Панда Panda Cory Corydoras panda
загас
загас
Адолф гахай соом Adolfo's cory Corydoras adolfoi
загас
загас
Давс чинжүү гахай соом Salt and pepper catfish Corydoras habrosus
загас
загас
Мозайк гахай соом Mosaic cory Corydoras haraldschultzi
загас
загас
Давжаа гахай соом Dwarf cory, Micro cory Corydoras hastatus
загас
загас
Толбот гахай соом False spotted cory Corydoras leucomelas
загас
загас
C79, C82, C83 C79, C82, C83 Corydoras loxozonus
загас
загас
Масктай гахай соом Masked cory, bandit cory Corydoras metae
загас
загас
Пигми гахай соом Pygmy cory Corydoras pygmaeus
загас
загас
Шварцын гахай соом Schwartz's cory Corydoras schwartzi
загас
загас
Семиакуалус гахай соом Semiaquilus cory Corydoras semiaquilus
загас
загас
Маргад гахай соом Emerald cory Corydoras splendens
загас
загас
Гурван шугамт гахай соом three stripe cory, leopard cory Corydoras trilineatus
загас
загас

Овог: Дээш эргэдэг цулбууртынхан Mochokidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Хөхөө соом Cuckoo catfish Synodontis multipunctata
загас
загас
Туулай соом Featherfin catfish, Featherfin squeaker Synodontis eupterus
загас
загас

Овог: Сахалтынхан Pimelodidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Улаан сүүлт сахалт Сом-плоскоголовик Redtail catfish Phractocephalus hemioliopterus
загас
загас
Хүрзэн хошуут сахалт Tiger shovelnose catfish, Pseudoplatystoma tigrinum
загас
загас

Овог: Агаарамьсгалагчийнхан Clariidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Явдаг соом Walking catfish, Philippine catfish Clarias batrachus

Овог: Пангасынхан Pangasiidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Паруун шаарк Paroon shark, Gaint pangasius Pangasius sanitwongsei
загас
загас
Шүдэт Пангаас Iridescent shark Pangasianodon hypophthalmus
загас
загас

Баг: Мөнгөн хажуутан Atheriniformes[засварлах | кодоор засварлах]

Овог: Солонгоныхон Melanotaeniidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Солонгон загас, Ганган хүүхэн Радужник Boesemani rainbowfish Melanotaenia boesemani
загас
загас
Улаан Солонгон загас Red rainbowfish, Salmon-red rainbowfish Glossolepis incisus
загас
загас
Одой солонгонзагас Dwarf rainbowfish, Neon rainbow Melanotaenia praecox
загас
загас
Учиг солонгонзагас Threadfin rainbowfish Iriatherina werneri
загас
загас

Овог: Цэнхэрнүдэнийхэн Pseudomugilidae[засварлах | кодоор засварлах]

 • Төрөл: Цэнхэрнүдэн Pseudomugil
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Толбот цэнхэрнүдэн Spotted blue-eye Pseudomugil gertrudae
Үнэгэнсүүлт цэнхэрнүдэн Forktail blue-eye Pseudomugil furcatus
загас
загас

Баг: Хутгатан Gymnotiformes[засварлах | кодоор засварлах]

 • Овог: Өдөнзагасныхан Apteronotidae
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Өдөн загас Black ghost knifefish Apteronotus albifrons
загас
загас

Баг: Олонсэрвээтэн Polypteriformes[засварлах | кодоор засварлах]

 • Овог: Олонсэрвээтийнхэн Polypteridae
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Динозавр бичир Dinosaur bichir, Grey bichir Polypterus senegalus
загас
загас

Баг: Хуягтан Lepisosteiformes[засварлах | кодоор засварлах]

 • Овог: Хуягтынхан Lepisosteidae
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Толбот матар хошуут Spotted gar Lepisosteus oculatus
загас
загас

Баг: Гуурстан Syngnathiformes[засварлах | кодоор засварлах]

 • Овог: Гуурстынхан Syngnathidae
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Гуурсан хошуут Freshwater pipefish Enneacampus ansorgii
загас
загас

Баг: Могойхэлбэртэн Synbranchiformes[засварлах | кодоор засварлах]

 • Овог: Могойзагасныхан Mastacembelidae
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Галт могойзагас Fire eel Mastacembelus erythrotaenia
загас
загас

Баг: Ясанхэлтэн Osteoglossiformes[засварлах | кодоор засварлах]

Овог: Заанзагасныхан Mormyridae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Заанхошуут загас Elephantnose fish Gnathonemus petersii
зураг
зураг
Бяцхан Халим Загас Baby Whale Fish Brienomyrus brachyistius

Овог: Өдөнсүүлтийнхэн Notopteridae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Толбот хутган загас Spotted knifefish, Clown featherback fish Chitala ornata
загас
загас
Хаан хутган загас Royal knifefish, Indochina featherback Chitala blanci
загас
загас

Овог: Луугийнхан Osteoglossidae[засварлах | кодоор засварлах]

Ази арована[засварлах | кодоор засварлах]
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Алтан шар луу Cross back golden arowana Scleropages aureus v Cross back
Алтан луу Gold arowana, Red tailed golden arowana Scleropages aureus
загас
загас
Шар луу Silver Asian arowana, Yellow-tailed silver arowana, Gray-tailed silver arowana Scleropages macrocephalus
Улаан луу Red arowana, Super red arowana, Blood red arowana, chili arowana Scleropages legendrei
Ногоон луу Green arowana Scleropages formosus
Авсрали арована[засварлах | кодоор засварлах]
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Сувдан луу Pearl arowana, Gulf saratoga, Northern barramundi, Northern Australian arowana Scleropages jardinii
загас
загас
Толбот луу Spotted bonytongue, Spotted saratoga, Southern barramundi, South Australian arowana Scleropages leichardti
Өмнөд америк арована[засварлах | кодоор засварлах]
Монгол Орос Англи Латин Зураг
Мөнгөн луу, Хоёр сахалт луу Silver arowana Osteoglossum bicirrhosum
загас
загас
Хар луу Black arowana Osteoglossum ferreirai
загас
загас

Далайн загас[засварлах | кодоор засварлах]

Баг: Алганатан Perciformes[засварлах | кодоор засварлах]

Овог: Жимстэнийнхэн Pomacentridae[засварлах | кодоор засварлах]

 • Төрөл: Хос живэрт Amphiprion
  • Зүйлүүд:
Монгол Орос Англи Латин
Алиалагч загас Рыба-клоун Ocellaris clownfish Amphiprion ocellaris

Овог: Мэсзасалчийнхан Acanthuridae[засварлах | кодоор засварлах]

 • Төрөл: Өргөссүүлт Paracanthurus
  • Зүйлүүд:
Монгол Орос Англи Латин
Цэнхэр мэс засалч Голубой хирург Blue Tang Paracanthurus hepatus

Баг: Живэртэн Scorpaeniformes[засварлах | кодоор засварлах]

Овог: Хилэнцэтзагасынхан Scorpaenidae[засварлах | кодоор засварлах]

 • Төрөл: Далавчит Pterois
  • Зүйлүүд:
Монгол Орос Англи Шинжлэх ухааны
Улаан арслан загас Крылатка-зебра Red lionfish Pterois volitans

Хүрээ: Хөвчтөн Chordata[засварлах | кодоор засварлах]

Анги: Хоёрнутагтан Amphibia[засварлах | кодоор засварлах]

 • Баг: Сүүлтэн Caudata
  • Овог: Сүүлтэй хоёрнутагтынхан Ambystomatidae
   • Төрөл: Гүлмэр Ambystoma
Монгол Орос Англи Латин
Мексик алхдаг загас, Мексик гүлмэр Аксолотль Axolotl, Walkingfish Ambystoma mexicanum

Хүрээ: Үе хөлтөн Arthropoda[засварлах | кодоор засварлах]

 • Анги: Хавч хэлбэртэн Malacostraca
  • Баг: Арванхөлтөн Decapoda

Овог: Хавчныхан Cambaridae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Дөлцэнхэр Хавч Рак синий Electric Blue Crayfish Procambarus alleni v Blue
хавч
хавч
Тод улбаршар хавч Рак оранжевый Bright Orange Crayfish Cambarellus patzcuarensis v Orange

Овог: Самхорхойнхон Atyidae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Улаан самхорхой Cherry red shrimp Neocaridina davidi var. red
Паалантай улаан самхорхой Crystal red shrimp, CRS Caridina sp. var. CRS

Хүрээ: Нялцгай биетэн Mollusca[засварлах | кодоор засварлах]

Анги: Дун хэлбэртэн Gastropoda[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Бор дун/Улаан дун Ramshorn snails Biomphalaria glabrata
дун
дун
Шар дун/Мебель дун Apple snails Pomacea sp.
дун
дун
Шүрүүпэн дун Red-rimmed melania, Malaysian trumpet snail Melanoides tuberculata
дун
дун
Алуурчин дун Assassin snail Clea helena
дун
дун
? дун Pond snail Lymnaea sp.
дун
дун
? дун Nerite snail Neritina sp.
дун
дун
? дун Rabbit snail Tylomelania sp.
Аварга угалзан дун giant ramshorn snail Marisa cornuarietis
дун
дун

Анги: Хоёрхавтастан Bivalvia[засварлах | кодоор засварлах]

 • Баг: Тэнцүү шүдтэн Veneroida
  • Овог: Хясааныхан Corbicula
   • Төрөл: Танан хясаанууд Procambarus
Монгол Орос Англи Латин
Танан хясаа Asian clam Corbicula sp.

Аймаг: Ургамал Plantae[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Латин Зураг
Тахал өвс Водяная чума Canadian Waterweed, Pondweed Elodea canadensis
ургамал
ургамал
Нархан Кабомба водная Fanwort Cabomba aquatica
ургамал
ургамал
Үелээ Роголистник Hornworts Ceratophyllum submersum
ургамал
ургамал
Аварга сонгино Валлиснерия Tape grass vallisneria americana var. gigantea
ургамал
ургамал
Амазонк Амазонка Amazon sword plant Echinodorus grisebachii
ургамал
ургамал
Сүүдэр цэцэг Anubias Anubias barteri var. caladiifolia
ургамал
ургамал
Тагнай өвс Тайландский папоротник Java fern Microsorum pteropus
ургамал
ургамал
Хөвд Java moss Taxiphyllum barbieri
ургамал
ургамал
Бөмбөгөн замаг Marimo, Moss ball Aegagropila linnaei
ургамал
ургамал
Одой дусал навчит Dwarf baby tears Hemianthus callitrichoides
Людвига Ludwigia Ludwigia repens
ургамал
ургамал
Мадагаскар торонөвс Madagascar Lace Aponogeton madagascariensis
ургамал
ургамал
Хөвдөг байцаа Nile cabbage Pistia stratiotes
ургамал
ургамал
Нугасны хоол Duckweed Lemna minor
ургамал
ургамал

Монгол орны загаснууд[засварлах | кодоор засварлах]

Монголын гол нууруудын загасыг аквариумд гаршуулах тэжээх бүрэн бололцоотой.

Монгол орны загаснууд-г энд дарж харна уу.

Нэр томъёо[засварлах | кодоор засварлах]

Ангилал зүй[засварлах | кодоор засварлах]

Монгол Орос Англи Жишээ: Тул Жишээ: Латин
Аймаг Царство Kingdom Амьтны аймаг Animalia
Хүрээ Тип Phylum Хөвчтөний хүрээ Chordata
Анги Класс Class Хагадастаны анги Actinopterygii
Баг Отряд Order Яргайтаны баг Salmoniformes
Овог Семейство Family Хулдынхан овог Salmonidae
Дэд овог Подсемейство subfamily Хулдууд Salmoninae
Төрөл Род Genus Тул Hucho
Зүйл Вид Species Тул (энгийн) H. Taimen