Ангилал:ЗХУ-ын дотоод хэргийн ардын комиссариатын хүн