Ангилал:Зүүн Германы Шинжлэх Ухааны Академийн гишүүн