Ангилал:Нутаг дэвсгэрийн нэгжийн статистикийн бүртгэл