Ангилал:Олон улсын байгууллага дахь байнгын төлөөлөл