Ангилал:Оросын тээврийн барилга байгууламж суурингаар