Ангилал:Сурган хүмүүжүүлэх ухаан ба сэтгэцийн эмгэг судлалын ном зохиогч