Ангилал:Ургамлыг хортон шавж, зэрлэг ургамлаас хамгаалах бодис