Ангилал:Шведийн Ханы Шинжлэх Ухааны Академийн гишүүн