Ангилал:Шинжлэх Ухааны Судалгааны Үндэсний Төвийн гишүүн