Ангилал:Өмнөд Солонгосын тээврийн барилга байгууламж