Анонимус

Анонимус {Англи: Anonymous) бүлэг нь дэлхийн дахинд болохгүй, бүтэхгүй байгаа асуудлуудын эсрэг дуу хоолойгоо нэгтгэж, зарим тохиолдолд өөрсдийн хэмжээнд хакердах зэргээр арга хэмжээ авдаг олон улсын хакеруудын бүлэг юм.