Астара аймаг

Астара (Astara rayonu) — Азербайжан улсын 9 түмэн хүнтэй аймаг. Засаг захиргааны төв нь Астара хот.