Байгалийн шалгарал

Байгалийн шалгарал- Зааны хошүүны жишээ

Байгалийн шалгарал (англи. Natural selection, франц. Sélection naturelle, орос. Естественный отбор)- Эволюцийн үндсэн фактор. Байгаа орчин нөхцөлд илүү дасан зохицох чадвартай хэсгийн эзлэх тоо нэмэгдэж, дасан зохицох чадваргүй хэсгийн тоо буурдаг жамтай. Энэхүү нэр точьёог английн нэрт эрдэмтэн Чарльз Дарвин гаргаж түгээсэн байна.