Jump to content

Байгаль орчин, нийгэм, засаглал

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Байгаль орчин, нийгэм, засаглал (БОНЗ) нь байгаль орчны асуудал, нийгмийн асуудал, компанийн засаглал зэрэг олон талын цогц зүйлд хөрөнгө оруулалт хийж болно. БОНЗ-г харгалзан хөрөнгө оруулалт хийхийг заримдаа хариуцлагатай хөрөнгө оруулалт эсвэл илүү идэвхтэй байх тохиолдолд нөлөөллийн хөрөнгө оруулалт гэж нэрлэдэг.

БОНЗ гэсэн нэр томьёо анх 2004 онд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын (НҮБ) уриалгаар санхүүгийн байгууллагуудын хамтарсан санаачилгаар гаргасан "Хэн санаа тавьсан нь ялдаг" тайланд дурдагдсан. 2021 он гэхэд БОНЗ-ын хөдөлгөөн нь НҮБ-ын нийгмийн хариуцлагын санаачилгаас 30 их наяд гаруй ам.долларын менежментийн хөрөнгийг төлөөлдөг дэлхийн хэмжээний үйл явдал болон өргөжиж байна.

БОНЗ -ийн шүүмжлэл нь үзэл бодол, анхаарлын талбараас хамаарч өөр өөр байдаг. Эдгээрт өгөгдлийн чанар, стандартчилал дутмаг; хөгжиж буй зохицуулалт, улс төр; ногоон угаалга; нийгмийн сайн сайхныг тодорхойлох болон үнэлэх олон янз байдал багтдаг.

Түүх

Хөрөнгө оруулалтын шийдвэрүүд нь санхүүгийн үр өгөөжийн боломжид тулгуурладаг. Гэсэн хэдий ч хаана хөрөнгө оруулахаа шийдэхийн тулд улс төрийн бодлогоос эхлээд бүхий л шагнал хүртэл төрөл бүрийн шалгуур байсаар ирсэн.