Байгаль орчны шинжлэх ухаан

Байгаль орчны шинжлэх ухаан нь физик, биологи, газарзүй (экологи, хими, ургамал ба амьтан судлал, лимнологи, хөрс судлал, геологи ба физик газарзүй агаар мандлын шинжлэх ухаан зэрэг)-г хүрээлэн буй орчны судалгаа болон байгаль орчны асуудлын шийдлүүдийг нэгтгэдэг эрдэм шинжилгээний салбар юм. Хүрээлэн буй орчны шинжлэх ухаан нь Гэгээрлийн үед байгалийн түүх болон анагаах ухааны салбараас үүссэн. Өнөө үед энэ нь байгаль орчны тогтолцоог судлах салбар дундын нэгдсэн тоон үзүүлэлтээр хангадаг байна.

Байгаль орчны судалгаанд хүн төрөлхтний харилцаа, хүрээлэн буй орчны талаарх ойлголт, бодлогыг ойлгоход чиглэсэн нийгмийн шинжлэх ухааныг илүү агуулсан. Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл байгаль орчны чанарыг бүх талаас нь сайжруулах дизайн, технологид анхаарлаа хандуулдаг.

Байгаль орчны эрдэмтэд дэлхийн физик, хими, биологи, геологийн үйл явцыг ойлгохыг эрэлхийлж, өөр эрчим хүчний систем, бохирдлыг хянах болон бууруулах, байгалийн нөөцийн зохистой хэрэглээ, дэлхийн дулаарал буюу уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө зэрэг асуудлууд байгальд хэрхэн нөлөөлж байгааг ойлгоход мэдлэгээ ашигладаг. Хүрээлэн буй орчны асуудлууд ихэвчлэн физик, хими, биологийн үйл явцын харилцан үйлчлэлийг агуулдаг. Байгаль орчны эрдэмтэд хүрээлэн буй орчны асуудлуудад дүн шинжилгээ хийхэд системийн хандлагыг авч ирдэг. Тэдний гол үр дүн бүхий чадварууд нь орон зай, цаг хугацааны харилцаа холбоо, тоон дүн шинжилгээ хийх билээ.