Балакен аймаг

Балакен (Balakən rayonu), Белокан, БалаканАзербайжан улсын 9 түмэн хүнтэй аймаг. Засаг захиргааны төв нь Балакен хот.