Бейдоу байршил тогтоох систем

Бейдоу системын одоогийн Азийн бүсийг хамарсан хүрээ
Хиймэл дагуулын байршил тогтоох системуудийн харьцуулалт


Бейдоу (хятад:北斗卫星导航系统) нь БНХАУ-ын засгийн газраас анх 2000 оноос 3 хиймэл дагуултайгаар зөвхөн нутаг дэвсгэрээ хамарсан байршил тогтоох үйлчилгээний систем байсан 2011 оноос өргөжүүлэн өөрсдийн дэлхийн байршил тогтоох систем болгохоор өргөжүүлж эхэлсэн цэрэг, иргэний зориулалттай. Нийт 35 хиймэл дагуулыг тойрог замд оруулан, одоогоор 10 хиймэл дагуултайгаар Азийн бүсэд байршлын дохиоллыг хэрэглэгчид дамжуулж байна.

Системүүдийн харьцуулалт[засварлах | кодоор засварлах]

Систем GPS байршил тогтоох систем Глонасс байршил тогтоох систем Бейдоу байршил тогтоох систем Галилео байршил тогтоох систем IRNSS байршил тогтоох систем
Хэрэгжүүлэгч улс АНУ ОХУ БНХАУ Европын холбоо Энэтхэг
Сувгын кодчилол CDMA FDMA/CDMA CDMA CDMA CDMA
Тойрог зам 20,180km 19,130km 21,150km 23,220km 36,000km
Хугацаа 11.97 цаг (11 h 58 m) 11.26 цаг (11 h 16 m) 12.63 цаг (12 h 38 m) 14.08 цаг (14 h 5 m) -
1 өдрийн эргэлт 2 17/8 17/9 17/10 -
Хиймэл дагуулын тоо 24 31 5 тогтмол дагуул,
30 дундаж тойрог замын дагуул
4 туршилтын дагуул,
22 ажиллагаатай дагуул
7 тогтмол дагуул
Үелзэл 1.57542 GHz (L1 signal)
1.2276 GHz (L2 signal)
~ 1.602 GHz (SP)
~ 1.246 GHz (SP)
1.561098 GHz (B1)
1.589742 GHz (B1-2)
1.20714 GHz (B2)
1.26852 GHz (B3)
1.164–1.215 GHz (E5a and E5b)
1.260–1.300 GHz (E6)
1.559–1.592 GHz (E2-L1-E11)
N/A
Статус Ажилладаг Ажилладаг,
CDMA -г бэлдэж байна.
15 дагуул ажилладаг,
20 бусад дагуулыг төлөвлөсөн
Бэлдэж байгаа 2 дагуул хөөргөсөн,
5 нэмэлтийг 2015 онд хөөргөнө

Бусад үзэх[засварлах | кодоор засварлах]