Гүдгэр олонлог

Гүдгэр олонлог
Гүдгэр биш олонлог

Евклидийн огторгуйд өгөгдсөн олонлогийн дурын 2 цэгийг холбосон хэрчмийн бүх цэг тухайн олонлогт харьяалагдаж байвал уг олонлогийг гүдгэр олонлог гэж нэрлэнэ.

Евклидийн геометр дахь тодорхойлолт[засварлах | кодоор засварлах]

C нь бодит буюу комплекс вектор огторгуйд өгөгдсөн олонлог байг. Хэрэв C-ийн дурын x, y элементүүд болон [0,1] интервал дахь дурын t тооны хувьд

(1 − t ) x + t y

цэг нь мөн C-д харьяалагдаж байвал Cгүдгэр гэнэ. Өөрөөр хэлбэл, x ба y-г холбосон хэрчмийн бүх цэг C дотор байна. Энэ нь бодит, эсвэл комплекс топологи вектор огторгуй дахь гүдгэр олонлогууд нь холбоост олонлог болохыг илтгэж байна.