Да лам

Да лам гэдэг тодорхойлолт нь Шарын шашны хурлын захиргааны хэргийг эрхэлсэн албан тушаалтны хэргэм зэргийн хэлнэ.