Депрессор

Депрессор — (лат. depressor - дарангуйлагч), ямар нэгэн процессыг удаашруулах эсвэл зогсоох зориулалт бүхий бодис. Жишээ нь, флотацийн баяжуулалтын үед аль нэг эрдсийг хөвүүлэхгүй барих зориулалт бүхий реагент.