Дэмийрэл

Дэмийрэл гэдэг нь ямар нэг бодит баримт нотолгоон дээр тулгуурлаагүй, үнэн байдалд огт тохирохгүй, сэтгэцийн эмгэгтэй холбоотойгоор зөвхөн өөрт нь үнэн бодитой зүйл гэсэн итгэл үнэмшил төрүүлсэн, сэтгэцийн дотоод ертөнцийг нь бүрэн эзэмдсэн, ухуулан залруулах гэж оролдох үед ухаарч засардаггүй тийм буруу, алдаатай эмгэг сэтгэлгээ болно.