Ерөнхий тактик

Ерөнхий тактикийн үндсийг явган (мотобуудлага), танкийн цэргийн салбар ангийн тактик бүрдүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл бүх төрөл, мэргэжлийн цэргийн тусгай тактикууд нь явган (мотобуудлага), танкийн цэргийн тактикийн шаардлагаас урган гарч, түүнийг баяжуулах, эцсийн эцэст нэг ерөнхий тактикт зангидагдана.