Загвар:НБА багийн бүрэлдэхүүн

[толгой]
[бүрэлдэхүүн]
Ахлах дасгалжуулагч
  • Эзэнгүй
Туслах дасгалжуулагч(ууд)

{{{туслах_дасгалжуулагч}}}

Багийн менежер

{{{баг_менежер}}}

Сэтгэл санаа, тамирын дасгалжуулагч(ууд)

{{{бие_тамир}}}

Хүчний дасгалжуулагч(ууд)

{{{хүч_дас}}}


Товч танилцуулга
  • (А) Багийн ахлагч
  • (ДГ) Драфтаас гадуур
  • (ЧА) Чөлөөт агент
  • (Ид) Идэвхгүй
  • (Тү) Түр гэрээт
  • {{{бусадсурвалж}}}
  • Injured Бэртэлтэй

[{{{roster_url}}} Бүрэлдэхүүн] • [{{{transaction_url}}} Солилцоонууд]
Сүүлийн солилцоо: [[{{{accessdate}}}]]