Загвар:Торгуулийн цохилт

Торгуулийн цохилт:
{{{цохигч1}}} {{{харьцаа}}} {{{цохигч2}}}