Загвар:Хөтлөгч мөр Африкийн улсууд

Холбоосын бүрэн эсэхийг шалгаx