Загвар:Хөтлөгч мөр Европын улсуудын төрийн далбаа

Холбоосын бүрэн эсэхийг шалгаx