Загвар:Хөтлөгч мөр Монголын аймаг

Холбоосын бүрэн эсэхийг шалгаx