Загвар:Хөтлөгч мөр Монголын генералууд

Холбоосын бүрэн эсэхийг шалгаx