Загвар:Хөтлөгч мөр Өмнөд Америкийн улсууд

Холбоосын бүрэн эсэхийг шалгаx