Jump to content

Замын гадаргуугийн тэмдэглэгээ

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Замын гадаргуугийн тэмдэглэгээ гэдэг нь албан ёсны мэдээллийг дамжуулах зорилгоор замын гадаргуу дээр ашигладаг аливаа төрлийн төхөөрөмж, материалыг ойлгодог ба тэдгээрийг ихэвчлэн замын тэмдэглэгээний машин (замын тэмдэглэгээний төхөөрөмж эсвэл хучилтын тэмдэглэгээний төхөөрөмж гэж нэрлэдэг) байршуулдаг. Түүнчлэн бусад байгууламжид машины зогсоол эсвэл өөр зориулалтаар ашиглах талбайг тэмдэглэхэд ашиглаж болно. Зарим улс орон, бүс нутагт (Франц, Итали, Чех, Словак гэх мэт) зам дээрх тэмдэглэгээг хэвтээ замын тэмдэг, шон дээр байрлуулсныг босоо тэмдэг гэж үздэг.

Замын гадаргуугийн тэмдэглэгээг хатуу хучилттай замд ашигладаг бөгөөд жолооч, явган зорчигчдод заавар, мэдээлэл өгдөг. Аливаа тэмдэглэгээний утгын эргэлзээ, тодорхой бус байдлыг багасгах чухал хүчин зүйл нь тэмдэглэгээний нэгэн жигд байдал бөгөөд тэмдэглэгээг олон улсад стандартчилах тал дээр чармайн ажиллаж байна. Гэсэн хэдий ч улс орон, бүс нутгууд замын гадаргуугийн тэмдэглэгээг янз бүрийн аргаар ангилж, тэмдэглэж байна - цагаан шугамыг механик цагаан шугам, механик бус эсвэл түр зуурын гэж нэрлэдэг.