Каннибализм (хүн)

Каспар Плаутиус «Өмнөд Америк дах каннибализм», 1621 г. (фрагмент)
Хүний мах идэгч эмэгтэй. Работа Леонарда Керна, 1650

Каннибали́зм (от Франц: cannibale, исп. canibal) — хүний мах эд эрхтнүүдийг идэж хэрэглэх үзэл.(мөн антропофагия гэж хэрлэдэг). Үүнийг Биологийн хувьд өргөн утгаар нь өөрийнхөө төрлийг идэхийг хэлдэг байна. (мөн үзэх. Каннибализм (зоологи)).