Ламинар урсгал

Урсаж байгаа шингэний эгэл бөөмс нь бүгл нэгэн чигт урсгалын дагуу явж байвал тухайн шингэний урсгалыг Ламинар урсгал (аажуу урсгалтай буюу Laminar flow) гэнэ.