Малчин

Малчин ХХК нь Монголын Сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт тэргүүлэх байр эзлэх компани. Монголын малчдын төлөө, тэдний амьдрах орчин нөхцлийг сайжруулах талаар их зүйл хийсэн хамт олон юм.

Анх 1994 онд Дамбий овогтай Чинзориг гэж хүн байгуулж, говийн малчин өрхүүдийг анх нарны эрчим хүчээр гэрэлтэй болгож, лаа гэдэг зүйлээс холдуулсан юм. Эдүүгээ малчин түмний итгэлийг хүлээсэн, Монголдоо "Малчингийн шар" гэсэн бренд үүсгээд байгаа. Мөн нар болон салхиний эрчим хүчээр хангах олон төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн.

Малчин-нүүдлийн мал аж ахуйд бэлчээрийн аж ахуй эрхлэгчийг нэрлэсэн нэр.