Марж ал-Саффарын тулалдаан

Марж ал-Саффарын тулалдаан – 1303 оны 04 сарын 20-22 ны хооронд Сирийн Марж ал-Саффарт болсон тулалдаанд Ил хаант улсын арми Мамлюк Египетийн армид бут цохиулсан тулалдаан болжээ.