Нийлүүлэлтийн хүчин зүйл

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

1. Үнийн хүчин зүйл ( нийлүүлэлтийн өөрчлөлт )

- Нийлүүлэлтэд нөлөөлдөг бусад хүчин зүйлс өөрчлөлтгүй тогтмол байхад бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үнэ өөрчлөгдсөнөөр нийлүүлэлтийн тоо хэмжээ өөрчлөгдөнө.2. Үнийн бус хүчин зүйл ( нийлүүлэлтийн тоо хэмжээст өөрчлөлт )

-Үнээс хамаарсан нийлүүлэлтийн функцийг тодорхойлоход өөрчлөлтгүй тогтмол гэж таамагласан хүчин зүйлсийг нийлүүлэлтийн үнийн бус хүчин зүйлс гэнэ. Нийлүүлэлтйин үнийн бус хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр нийлүүлэлтийн муруй бүхэлдээ баруун доошоо эсвэл зүүн дээшээ параллель шилжилтийг хийнэ.

Нийлүүлэлтийн үнийн бус хүчин зүйлс өөрчлөгдсөнөөр нийлүүлэлтийн өөрчлөлт бий болно. Нийлүүлэлтэд нөлөөлдөг үнийн бус дараах хүчин зүйлс байна. Үүнд

1. Үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийн үнэ буюу нөөцийн үнэ

   1. Газар--> Түрээс = Rent
   2. Хөдөлмөр--> Цалин     
   3. Капитал--> Хүү
   4. Үйлдвэрлэл эрхлэх ур чадвар = Урамшуулал

2. Үйлдвэрлэлийн технологи

3. Төрөөс безнисийн орчинд явуулж буй бодлого

4. Өрсөлдөгчийн тоо

5. Үйлдвэрлэлийн хүлээлт

6. Бусад бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт