Нисэх онгоцны буудал

(Нисэх буудал-с чиглүүлэгдэв)
Нисэх онгоцны буудал

Нисэх онгоцны буудалнисэх онгоцны буух, нисэх талбай бүхий зогсоол.