Нэвтрүүлэл

Радио, телевиз гэх мэт харилцаа холбооны салбарт өргөн нэвтрүүлэг гэдэг нь телевизийн шоу, хөгжим гэх мэт мэдээллийг олон тооны үзэгчдэд цахим хэлбэрээр илгээхийг хэлнэ. Мэдээллийг агаарт радио долгион, утсаар эсвэл холбооны хиймэл дагуулаар дамжуулж, дараа нь телевиз үзэгчид эсвэл радио сонсогчид өөрсдийн телевизор, радио хүлээн авагч ашиглан дохиог авдаг. Гугльемо Маркони утасгүй телеграфыг зохион бүтээж, 1901 оны 12-р сард анхны радио дохиог Атлантын далайгаар дамжуулж байжээ. Энэ нь цэгээс цэг рүү чиглэсэн байв. Дуут нэвтрүүлгийн туршилтууд хэдэн жилийн дараа эхэлсэн бөгөөд 1920-иод онд хурдацтай хөгжиж байв.

Өргөн нэвтрүүлгийн төрлүүд

Өөр өөр нэвтрүүлэгчид өөр өөр радио долгион, өөр өөр модуляцын аргыг ашигладаг. Дунд долгион дээрх далайцын модуляцийг хамгийн их ашигладаг. Зарим телевизийн сүлжээг радио долгионоор биш зөвхөн кабелийн телевизээр эсвэл голчлон нэвтрүүлдэг ч гэсэн.

Олон нийтийн өргөн нэвтрүүлэг

Олон улс орон Олон нийтийн өргөн нэвтрүүлэгтэй бөгөөд засгийн газрын мөнгөөр ​​телевизийн шоу нэвтрүүлэг, радио нэвтрүүлэг цацдаг. Тухайлбал, Британийн BBC, Японы NHK, Канадын CBC зэрэг болно.