Jump to content

Омын хууль

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Цахилгаан эсэргүүцэл нь зарим талаараа механикийн үрэлтийн ойлголттой төстэй байдаг. Цахилгаан эсэргүүцэлийн СИ ситемийн нэгж нь ом бөгөөд түүнийг Ω грек үсгээр томъёолдог. Биеийн эсэргүүцэл нь тухайн биеийн өгөгдсөн хэсгийн потенциалын ялгаварын хувьд түүгээр нэвтрэн өнгөрөх цахилгаан гүйдлийн хэмжээг тодорхойлдог.

энд

R нь биеийн эсэргүүцэл, омоор хэмжигдсэн бөгөөд омыг J·s/C

V биеийн тухайн хэсгийн потенциалын ялгавар, вольтоор илэрхийлэгдэнэ

I биеээр гүйх цахилгаан гүйдэл, ампер

Энэхүү харьцааг Омын хууль гэдэг.