Планшет

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

Целийн тэмдэглэлийн бүтэц

• Целийн траекторийн тэмдэглэл – Цуваа координатууд ба түүнийг холбосон хэрчмүүд, целийн эхлэл ба төгсгөлийн тэмдэг,

• Целийн эхлэлд байрлах мэдээлэл- Целийн дугаар, целийн төрлийн тэмдэглэл ба мэдээлэл, группээр нисч байгаа целийн өргөн урт,

• Целийн цэг бүртэй холбоотой мэдээлэл – координат, өндөр, цаг минут, целийн маневрын тэмдэглэл, урьдчилан тооцоолсон цэгийн мэдээлэл

• Целийн хоёр цэгийн хоорондох тэмдэглэл – Целийн хүлээн авч шилжүүлсэн тэмдэглэл, саатуулга үйлчлэх цэг ба бүс, сөнөөгч онгоц дагасан траекторийн тэмдэглэл,

• Групп целийн тэмдэглэл – олон траекторийг холбосон тэмдэглэл