Популяцийн генетик

Популяцийн генетик нь популяцийн дотор болон популяци хоорондын генетикийн ялгааг судалдаг генетикийн дэд салбар бөгөөд хувьслын биологийн нэг хэсэг юм.

Биологийн энэ салбарын судалгаа нь дасан зохицох, төрөлжих, популяцийн бүтэц гэх мэт үзэгдлүүдийг судалдаг. Популяцийн генетик нь орчин үеийн хувьслыг бий болгоход чухал бүрэлдэхүүн хэсэг байлаа. Анхны үүсгэн байгуулагчид нь Севолл Райт, Ж.Б.С.Халдан, Рональд Фишер нар билээ.

Мөн тоон генетикийн холбогдох салбаруудын үндэс суурийг тавьсан. Уламжлал ёсоор а өндөр математикийн сахилга бат, орчин үеийн популяцийн генетик нь онолын, лаборатори, хээрийн ажил юм.

Популяцийн генетикийн загварыг статистик дүгнэлт гаргахад хоёуланг нь ашигладаг ДНХ-ийн дарааллын өгөгдлөөс болон үзэл баримтлалыг нотлох/няцаах зорилгоор ашигладаг.

Популяцийн генетикийг хувьслын тоглоомын онол, дасан зохицох динамик гэх мэт хувьслыг загварчлах шинэ, илүү фенотип арга барилаас ялгаж буй зүйл нь давамгайлал, эпистаз, генетикийн рекомбинацын холболтын тэнцвэргүй байдлыг таслах зэрэг, санамсаргүй үзэгдэл зэрэг генетикийн үзэгдлийг онцолсон явдал юм.

Мутаци ба генетикийн шилжилт[засварлах | кодоор засварлах]

Энэ нь популяцийн геномикийн өгөгдөлтэй харьцуулахад тохиромжтой болгодог. Түүх Популяцийн генетик нь Менделийн өв залгамжлал ба биостатистикийн загваруудыг нэгтгэснээр эхэлсэн. Популяцид хангалттай удамшлын өөрчлөлт байгаа тохиолдолд л байгалийн шалгарал хувьслыг бий болгодог.