Jump to content

Санхүүгийн тайлан

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Бизнесийн хувьд санхүүгийн тайлан гэдэг нь хувь хүн, компани, засгийн газар, байгууллага зэргийн орлого, гүйлгээ гэх мэт санхүүгийн мэдээллийг агуулсан зохион байгуулалттай баримт бичиг юм. Эдгээр хүмүүс, байгууллагууд тухайн компанид хөрөнгө оруулах эсэх, ямар үнээр хөрөнгө оруулах эсэх зэрэг сэдвээр (санхүүгийн тайланд хамаарах хүн эсвэл байгууллага) шийдвэр гаргахад ашигладаг.

Санхүүгийн үндсэн тайлангууд[засварлах | кодоор засварлах]

Санхүүгийн тайланг олон хэлбэрээр бичиж болох боловч ихэнх улс орнуудад санхүүгийн үндсэн дөрвөн (4) тайлангийн стандарт байдаг. Үүнд:

Санхүүгийн байдлын тайлан (тайлан баланс)[засварлах | кодоор засварлах]

Санхүүгийн байдлын тайлан (тайлан баланс) нь тодорхой өдрийн байдлаар тухайн бизнесийн эзэмшдэг бүх зүйл (хөрөнгө) болон өрийг (өр төлбөр) багтаасан санхүүгийн тайлан юм. Хувьцаа эзэмшигчид бизнес төлөх ёстой хэмжээг хувьцаа гэж нэрлэдэг (мөн хувьцаа эзэмшигчийн бизнест оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээг илэрхийлдэг).

Хувь хүний хувьд (бизнест оролцдоггүй хүн) хөрөнгө нь тэдний байшин эсвэл машин байж болох бөгөөд тэдний өр, төлбөр нь ипотекийн зээл, зээлийн карт байж болно.

Санхүүгийн байдлын тайлан нь тодорхой огнооны байдлаар бизнесийн санхүүгийн эрүүл мэндийн агшин зуурын зураг юм.

Ашиг, алдагдлын тайлан (Орлогын тайлан / Ашиг, алдагдлын данс)[засварлах | кодоор засварлах]

Ашиг, алдагдлын тайлан (эсвэл орлогын тайлан) нь тухайн жилийн хугацаанд олсон орлогыг (төлбөрийг хүлээн авсан, аваагүй эсэхээс үл хамааран) харгалзан тухайн жилийн хугацаанд гарсан аливаа зардлыг (ийм зардал тогтсон, тогтоогүй эсэхээс үл хамааран) хассанаар тухайн жилийн ашиг, алдагдлыг харуулдаг.

Хувьцааны өөрчлөлтийн тайлан[засварлах | кодоор засварлах]

Хувьцаа эзэмшигчийн өмчийн тайлан нь хувьцаа эзэмшигчийн бизнест оруулсан хөрөнгө оруулалтын хөдөлгөөнийг харуулдаг. Компанийн хувьд энэ нь хөрөнгө оруулалтын дүнг Капитал болон орлогын нөөцөд тусгагдсан дүнгээс тусгаарладаг.

Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан[засварлах | кодоор засварлах]

Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан нь тухайн жилийн бэлэн мөнгөтэй холбоотой гүйлгээг Үйл ажиллагаа, Хөрөнгө оруулалт, Санхүүжилтийн үйл ажиллагаагаар ангилан харуулсан санхүүгийн тайлан бөгөөд ингэснээр тухайн жилийн бэлэн мөнгөн хөрөнгө ба түүнтэй дүйцэх хөрөнгийн хөдөлгөөнийг тайлбарладаг.