Соронзон урсгал

VFPt Solenoid correct2.svg
Цахилгаан соронзон
Цахилгаан · Соронзон

Соронзон урсгал нь соронзон орны далайц болон хүчлэгийг тооцож соронзонгийн хэмжээг илэрхийлэх физик хэмжигдэхүүн бөгөөд түүнийг грек үсэг Φ-ээр (фи) товъёолдог. Соронзон урсгалын СИ системийн нэгж нь вебер (Вб) бөгөөд соронзон орны нэгж нь вебер/метр буюу тесла болно.