Сошиал медиа маркетинг

Сошиал медиа маркетинг гэдэг нь интернет болон сошиал платформуудыг ашиглан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ сурталчлахыг хэлдэг. Сошиал платформуудад Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, WhatsApp, Biznetwork, YouTube, Instagram, Yelp, Snapchat, Blog, Tumblr зэргийг хамруулах ба маркетингийн суваг болгон ашигладаг.