Jump to content

Станиславскийн дэг сургууль

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Станиславскийн дэг сургууль (Орос: Система Станиславского) гэдэг нь жүжиглэх урлагийн онол, жүжиглэх техникийн арга юм. Үүнийг Оросын найруулагч, жүжигчин, багш, театрын зүтгэлтэн Константин Сергеевич Станиславский 1900-1910 оны хооронд боловсруулсан юм. Уг дэг сургууль нь (систем) анх удаа дүр бүтээх бүтээлч үйл явцыг ухамсарлан ойлгох асуудлыг шийдэж, жүжигчнийг дүрд хувиргах арга замыг тодорхойлсон болно. Зорилго нь жүжигчний сэтгэл зүйн хувьд дүрдээ бүрэн ороход хүрэх явдал юм. Энэхүү систем нь мэргэшил, гүйцэтгэл, туршлага гэсэн гурван технологид хуваагддаг ажээ.

Станиславскийн үзэж буйгаар мэргэшил нь бэлэн байгаа тогтсон хэлбэрүүдийг ашиглахад суурилсан бөгөөд үзэгчид жүжигчин ямар сэтгэл хөдлөлийг харуулж байгааг шууд төвөггүй ойлгох явдал юм.

Жүжиглэх урлаг нь урт хугацааны олон удаагийн бэлтгэл сургуулилтын явцад жүжигчин эдгээр туршлагын илрэл хэлбэрийг автоматаар бий болгодог жинхэнэ туршлагыг мэдэрдэг, гэхдээ жүжигчин өөрөө энэ мэдрэмжийг мэдэрдэггүй, харин зөвхөн түүнийг сэргээдэг хэлбэр, дүрийг гаргадаг гадаад дүр төрх.

Дотор нь орох урлаг: жүжигчин нь жүжиглэх явцад дүрдээ орж жинхэнэ мэдрэмжийг олж авч гаргадаг бөгөөд энэ нь тайзан дээрх дүрийг бодит мэтээр бий болгож чаддаг.

Энэ системийг буюу уг дэг сургуулийг К.С.Станиславский «Жүжигчний өөр дээрээ ажиллах нь» (1938 он, Работа актёра над собой) номд тодорхой харуулсан байдаг.

Энэхүү дэг сургуулийн арга зүйн үндсийг түүний сурагч Р.В.Болеславский, М.А.Успенская нар АНУ-д амжилттай хүргэж чадсан байна.

Жүжигчин хүний жүжиглэх гол зарчим бол дүрд орж тоглох явдал биш юм. Жүжигчин тухайн дүрд юу болж байгааг бүх биеэрээ мэдрэх ёстой. Жүжигчний сэтгэл хөдлөл жинхэнэ байх ёстой. Жүжигчин хүн хийж буй зүйлээ "үнэн" гэдэгт бат итгэх ёстой, ямар нэгэн зүйлийг дүрслэхгүй, харин тайзан дээр тэр зүйлээрээ бодитоор амьдрах ёстой. Жүжигчин хүн аль болох өөрөө итгэж, тэр зүйлээрээ амьдарч чадвал дүрээ зөв тоглож чадна. Түүний тоглолт бодит байдалд аль болох ойр байх тусам үзэгч түүнд итгэх болно гэж тэр үздэг байжээ.

Ном зохиолууд[засварлах | кодоор засварлах]

 • Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Искусство, 1988. Т. 1. Моя жизнь в искусстве / Коммент. И. Н. Соловьевой. 622 с.
 • Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Искусство, 1989. Т. 2. Работа актёра над собой. Часть 1: Работа над собой в творческом процессе переживания: Дневник ученика / Ред. и авт. вступ. ст. А. М. Смелянский. Коммент. Г. В. Кристи и В. В. Дыбовского. 511 с.
 • Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Искусство, 1990. Т. 3. Работа актёра над собой. Ч. 2: Работа над собой в творческом процессе воплощения: Материалы к книге / Общ. ред. А. М. Смелянского, вступит. ст. Б. А. Покровского, комент. Г. В. Кристи и В. В. Дыбовского. 508 с.
 • Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Искусство, 1991. Т. 4. Работа актёра над ролью: Материалы к книге / Сост., вступит. ст. и коммент. И. Н. Виноградской. 399 с.
 • Станиславский К. С. Собраний сочинений: В 9 т. М.: Искусство, 1993. Т. 5. Кн. 1. Статьи. Речи. Воспоминания. Художественные записи / Сост., вступит. ст., подгот. текста, коммент. И. Н. Соловьевой. 630 с.
 • Станиславский К. С. Собраний сочинений: В 9 т. М.: Искусство, 1993. Т. 5. Кн. 2. Дневники. Записные книжки. Заметки / Сост., вступит. ст., подгот. текста, комм. И. Н. Соловьевой. 573 с.
 • Станиславский К. С. Собраний сочинений: В 9 т. М.: Искусство, 1994. Т. 6. Часть 1. Статьи. Речи. Отклики. Заметки. Воспоминания: 1917—1938. Часть 2. Интервью и беседы: 1896—1937 / Сост., ред., вступит. ст., коммент. И. Н. Виноградской. 638 с.
 • Станиславский К. С. Собраний сочинений: В 9 т. М.: Искусство, 1995. Т. 7. Письма: 1874—1905 / Сост. Г. Ю. Бродской, коммент. З. П. Удальцовой, вступит. ст. А. М. Смелянского. 735 с.
 • Станиславский К. С. Собраний сочинений: В 9 т. М.: Искусство, 1999. Т. 9. Письма: 1918—1938 / Сост. И. Н. Виноградская, Е. А. Кеслер, коммент. И. Н. Виноградская, З. П. Удальцова, ред. И. Н. Виноградская, вступит. ст. А. М. Смелянского. 839 с.
 • Станиславский К. С. Работа актёра над собой. — Москва: Художественная литература, 1938.
 • Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.
 • Абалкин Н.А. Система Станиславского и советский театр. — М.: Искусство, 1950. — 318 с.
 • Абалкин Н.А. О творческом методе К. С. Станиславского. — М.: Знание, 1952. — 29 с.
 • Симонов П. В. Метод К. С. Станиславского и физиология эмоций. — Москва: Изд-во АН СССР, 1964.
 • Сарабьян Э. Научитесь говорить так, чтобы вас услышали: 245 простых упражнений по системе Станиславского. — М.: АСТ, 2013. — 255 с. — (Школа успеха). 3000 экз., ISBN 978-5-17-080017-9
 • Лола Коэн. Метод Ли Страсберга: Сборник упражнений по актерскому мастерству = Lola Kohen. Method Acting Exercises Handbook. — М.: Альпина Нон-фикшн, 2018. — 310 с. — ISBN 978-5-91671-850-8.