Суралцахуйн гурвалжин

Сурахуйн гурвалжин
Суралцахуйн гурвалжин (Эдгар Дэйл-ийн загвар)

Суралцахуйн гурвалжин буюу сурахуйн гурвалжин, суралцахуйн пирамид гэдэг нь суралцах олон хэлбэрээс хүн тогтоож, санаж хадгалж үлдэх хувиудыг үзүүлсэн нэлээд алдартай суралцах загваруудын бүлэг юм. "Суралцахуйн гурвалжин"-д салангид давхарга бүрт ерөнхий хувийг үзүүлж өгдөг загвар юм. Ерөнхийдөө 10, 20, 30, 50 ба 90 хувиар хувааж өгсөн байдаг.

Тодорхойлолт[засварлах | кодоор засварлах]

Анхны иймэрхүү танилцуулга 1954 онд "Дуу-Дүрсэн Заах Аргууд" буюу "Audio-Visual Methods in Teaching" номонд гарсан гэж үздэг.

Тогтоож үлдсэн хувь Мэдлэгийн сорил өгөхөөс өмнө суралцсан хэлбэр
90% Хэн нэгэнд заахад/нэн даруй ашиглахад
75% Сурсан зүйлээ хэрэгжүүлэхэд
50% Хэлэлцүүлгийн бүлэгт оролцсон үед
30% Нотолгоог үзсэн үед
20% Дуу дүрсээр үзсэн үед
10% Уншсан үед
5% Лекц сонссон үед

Мөн үзэх[засварлах | кодоор засварлах]

Сургалт

Сургалтын хөтөлбөр

Сургалтын төлөвлөгөө

Дээд боловсролын газар

Мэргэжлийн боловсрол, сургалт

Боловсрол

Албан ёсны боловсрол

Албан бус боловсрол

Гадаад холбоос[засварлах | кодоор засварлах]

Суралцах пирамид

“СУРАЛЦАХ ПИРАМИД” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО.