Jump to content

Сюръектив функц

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

f : A -> B функцын хувьд B олонлогийн гишүүн бүрт ядаж 1 харгалзах A олонлогийн элемент бүхий тийм f:A->B функцыг сюръектив функц (Англи: Surjective function) гэдэг.

сюръектив функц
сюръектив функц