Сөүлийн шинжлэх ухааны парк

Seoul science park
Seoul science park

Сөүлийн шинжлэх ухааны парк нь БНСУ-ын Сөүл хотын Наксандэй дүүрэгт байрладаг шинжлэх ухааны парк юм.

  • Паркийн үндсэн хэсгүүд
Хаана Тайлбар
1 Гол байр 4 давхар бөгөөд хурал зөвлөгөөн, шинжлэх ухааны салбаруудын өрөөнүүдтэй
2 Тоглоомын талбай Шинжлэх ухааны янз бүрийн туршилт харуулсан тоглоомуудтай
3 Цэцгийн талбай, хүлэмж, амьтадын хүрээлэн, дуран Янз бүрийн ургамал амтьдыг биологийн шинжлэх ухаантай нэгтгэж үзүүлсэн үзвэрүүдтэй бөгөөд уулан дээр байх дурангаар одон оронг өөрийн биеэр судлах болмжтой